do'a menyambut ramadhan

blogger templates
DO'A MENYAMBUT RAMADHAN
بِــــسْــمِ اللهِ الـرَّحْـمـنِ الـَّرحِـيْـمِ 
abimkazama2.blogspot.com

اللهم بارك لنا
واغفرلنا ذنوبنا
ياالله لوعسوكين بركه
سديا دوسا هفونتن
الحدلله الذي
واجعل في هذا الزمان
فوجي سنا رعان شكور
صلوات كا نبى مشهور
بسم الله عبدي بلكا
دينا فاتمفتان ننا
عاويلوجعكن سومفيعنا
مشركة الومن نا
سم كوريع تيه اتاس نام
انوسوك تمفيل مرنتى
فتاح تومبوه هلاع برغنتى
بينتن جوراك تى فاهلى
عا نهونكن اوتمى نا
كا فعرشا شيخنا
سرع كافرا انتنسى
دي سرعان ديوان سنتري
كاسدياكورديناسى
فعهوبوع صلاة رحم
فركرام اجرا رجبان
مشوره مفكاتن
رنجناسكل فركرام
تمفى سكل مسوكان
مشركة نااسلمى
ســــومــــفــــيـــع حــاضـريـركــسـيـن
ســــديـــــنــــاســــمــــــفـــــــــاتــــــســــــان
مــوكـى جــنـــتـــن كـــاســـائــــيـــئــان
ســـاتـى اجــان دي لا جـعــكــن
فسنترين هدى تلو عنجوركن
فسن كافرا الومن
فسنترين كن كامركابكتى
توع فوتوس اساتوع سوساه
علم نالعكوع بركه
اوراع تيه كداه شكوران
تراع سكال اتوران
فرا ايبو توع كلساه
دعوكن نوتوصيه
موع سكئى تى جسم عبدي
ايمتكن كاهدي لال
فى دعاتى سدينا
عامجعكن اكامانا
في رجب وشعبان
وبلغنا رمضان
دينا رجب سرع شعبان
دوكي كن كا ساسه رمضان
جعل هذا البلد
كا ن في حب الوطن
كا الله نو مها غفور
نو كغو عان صفة جوجور
ساسادوكا  سدينا
تنا عئوس كيراع سوكما
كا فرا تموسديا
مقمين جع مقيمات نا
كولوكا اي فري بوم
تياف ساتئون سكلى
برمونجولان فترا فتري
سدينا برفريس تاسى
كا فعتوراجرانا
نوعابيع بيع نوعابنا
سدياديوان كيائى
كرجاسماسياع وعى
فلوفورفرا الومن
تى كيعيع للاه برهنتى
ساسه روه نوبرفران
سام سديا عيريعان
فمبعونان فنديديكان
دي كرجاكن ساسرعان
تلواخلاص نا الومن
ساسه روه اجرا الومن
انوتوس ريلابركوربان
الله مفارين كنجران
فورموس دي كا فيونكن
فترا فتري فسنترين كن
نو كا كوعان فترا فتري
فنتوتربوكاتوع لال
فنديديكان سلا فيه
توع سئن ت بساكوليه
عرئوسنادي فسنترين
جرا مئوس تفشرقران
جراليك نامسع بتاه
كيائى سرع اثتاذه
فموكى جنتن فمتري
فسنترين كن فوترا فوتري
سيع تياس استقامه نا
تمبيه ممفعة بركه نا


امين الفاتحه
 
 

0 Response to "do'a menyambut ramadhan"

Post a Comment