Contoh Text Pidato Bahasa Sunda "Tujuan Hirup"

blogger templates
                                                               “ ASSALAMUALAIKUM WRWB”
Alhamdulillahilladi arsalakakum bill huda,walaa holaknakum bil jamia,walaa sapaatuhum pi rosulillahi sollalohu alaihi wasallam (amma ba’du)

http//:abimkazama.blogspot.com
Para hadirin rohimakumulloh,para ibu para bapak sareng ade2 sadayana anu maksad bade lalajo sareng anu maksad saukur bade jajan baso.
Pertama-tama hayu urang sanggakeun puzi kalih syukur kahadirat allah swt anu mana berkat kudrat sinareng irodatna urang tiasa patepang dina maleman acara imtihanan,anu mudah2an ieu acara aya dina ridho sinareng lindungan allah swt.
Solawat sinareng salam moga tetep salamina ngocor ka pinpinan urang samudayana tegesna pinpinan umat manusia nyatana kanjeng nabi besar Muhammad saw.
Para hadirin rohimakumulloh,urang sebagai manusia anu kasipatan kusalah jg bener terkadang urang sok hilap naon tujuan urang anu sabenerna hirup di alam dunya alam anu salewat,sabab te aya dei tujuan anu sanes piken sadaya mahluk anu hirup di alam dunya kecuali keur ibadah ka gusti allah,sakumaha saur keterangan “WAMAA HOLAKTULL JINNA MINAL INSAANA MIN IBADILLAH”anu hartina “TEU SAMATA MATA ALLAH NYIPTAKEN JIN JEUNG MANUSIA KALAWAN KEUR IBADAH KA ANJEUNA TEGESNA GUSTI ALLAH SWT”

Jadi atuh sagala padamelan jeng kalakuan urang di alam dunya teh kudu ngandung sipat kaibadahana,sok niatan ku urang smudayana bade damel itu ieu niatan seja ibadah bade ngalakuken itu ieu jeng sajabina niatan karna seja ibadah,tah lamun tos kitu insya allah hirup urang bakal barokah jeng moal mubah.
Para hadirin rohimakumulloh,kunaon ayena urang kudu ibadah cenah naon sababna?sabab urang teh moal salamina hirup dialam dunya karena aya alam anu kekal nyaeta alam akherat anu mana sagala kalakuan urang dialam dunya bakal dipertanggung jawabkeun didinya,apakah urang teu sieun…coba ayeuna wen urang ningal nu maot apakah urang teu mikir jalma nu maot eta the pernah hirup ibu,atuh urang ge sami sakur2 jalma atanapi mahluk anu hirup dialam dunya tangtu bakal maot,sabab aya keterangan anu nyaurkeun:”KULLU NAPSIN DAA IKOTULL MAOT” yang artinya:”SETIAP MAHLUK AKAN MERASAKAN SAKIT DAN MATI”
Jadi kesimpulana,mempeng urang masih dipasihan yuswa ku gusti allah hayu urang manfaatken eta yuswa kange ibadah,sabab lamun maot tos nyamperken ka urang samudayana maka tos teaya dei kasempatan kange urang ngalakonan ibadah da jalmi anu tos maot mah moal tiasa uyih dei ka alam dunya sanajan eta jalmi nepi ka cerik getih mohon ka gusti allah.

Ku halna kitu mudah2an urang samudayana kalebetken jalmi anu ahli ibadah sareng ditampi sdaya amal urang amiiin……,
Sakitu bae pepeling ti jisim abdi anu khususna kango abdi nyalira umumna mah kange samudayana mudah2an dijantenken eunteung kange urang samudayana hususna abdi piken kapayuna jadi getol ibadah ka gusti allah swt,amiiin.
“BILLAHI TAUPIK WALHIDAYAH WAL INAYAH”
                                                                    “WASSALAMUALAIKUM WRWB”